Thứ năm, 07/12/2023

Đảng là mùa xuân của dân tộc

Thứ bảy, 01/02/2020

TRUNG KIÊN

Mùa xuân là biểu tượng của khát vọng sinh sôi, hạnh phúc. Dân tộc ta là hiện thân của khát vọng độc lập, hòa bình. Đảng ta là hồn dân tộc, là hình của nước. Mục tiêu của Đảng là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Chân lý ấy đã chứng minh ở những trang sử vàng của dân tộc suốt bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước và trong nhận thức của nhân loại: "Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại" (nhà văn cộng sản Pháp Paul Vaillant Couturrier) và là nguồn cảm hứng vô tận cho thi ca “Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/ Đảng đã mang về tuổi Xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời/ Bạn ơi mùa Xuân khắp nơi tươi đẹp quá/ Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta” (nhạc sĩ Phạm Tuyên). Cứ mỗi độ xuân về, đất nước ta có biết bao sự kiện ngẫu nhiên mà ý nghĩa, ngày quốc Tổ Hùng Vương diễn ra vào mùa xuân, ca dao tự đời xưa truyền tụng "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba/ Trăm miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà nghìn năm". Mùa Xuân năm 970, Đinh Tiên Hoàng Đế đặt niên hiệu Thái Bình, khẳng định nền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Cồ Việt, chấm dứt một ngàn năm Bắc thuộc, xây dựng một mô hình nhà nước với thiết chế mới: Quân chủ Trung ương tập quyền. Mồng 5 Tết Kỷ Dậu (năm 1789), người Anh hùng áo vải Quang Trung đã dấy nghĩa quân Tây Sơn thần tốc tiến vào Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh. Trong khí thiêng của thiên thời, địa lợi, nhân hòa - mồng 5 Tết Canh Ngọ (năm 1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử Cách mạng Việt Nam. Đến xuân nay là tròn 90 mùa xuân Đảng đã đem về cho dân tộc ta hòa bình, vinh quang và hạnh phúc. Để rồi, cứ mỗi tiết xuân sang, ngọn lửa tự hào ấy lại bồi hồi thắp lên trong trái tim mỗi chúng ta về mùa xuân của đất trời quyện hòa với ý Đảng trong tâm thức, thôi thúc chúng ta tiếp bước cha anh, đồng hành cùng sức thanh xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam dệt nên những khát vọng mới.

Tranh cổ động của Nguyễn Phúc Khôi

Khát vọng của dân tộc ta đang vươn tới được khởi nguồn từ khát vọng “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê-nin” của hình tượng điển hình người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc. Cảm xúc trào dâng về giây phút Bác Hồ đọc tờ báo “Nhân đạo” trong bối cảnh sau Đại chiến Thế giới thứ nhất “Luận cương đến với Người và Bác Hồ đã khóc/ Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin/ Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp/ Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin/ Bác reo lên một mình như nói cùng đất nước/ “Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi”/ Hình của Đảng lồng trong hình của nước/ Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười… (Người đi tìm hình của nước - thơ Chế Lan Viên). Và lịch sử đã diễn ra đúng như vậy. Ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), từ ngày 6/01 đến ngày 7/02/1930, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua các văn kiện:  Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng. Cùng ngân rung một cung bậc tình cảm trân trọng, tự hào, yêu quý của nhân dân ta dành cho Đảng cầm quyền từ ngày trứng nước. Đảng ta ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước từ khi nước ta bị thực dân Pháp xâm lược. Đó là kết quả của niềm tin tất thắng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời là kết quả tất yếu của lịch sử, là của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Từ đây, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. “Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng/ Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng/ Cho ta nhìn thấu suốt bốn nghìn năm” (Ngọn bút này - thơ Hoàng Trung Thông).

Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhân dân Việt Nam ai ai cũng đều biết 90 mùa xuân qua, Đảng ta đã đặt những mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Vừa mới một tuổi, Đảng đã nổi trống Xô-viết Nghệ Tĩnh ở cao trào (1930-1931). Mùa xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo cách mạng đánh Tây, đuổi Nhật. Từ đấy, sức xuân của cách mạng căng đầy như nước vỡ bờ, ngọn đuốc giành độc lập, tự do từ lòng người đã tạo nên cao trào cách mạng rộng khắp. Mười lăm tuổi xuân, Đảng nổi cờ tháng Tám “Đòi lại cái liềm cho nông dân/ Đòi lại cái búa cho người thợ/ Đòi lại nước cho nhà/ Đòi lại tên cho mẹ/ Đòi lại lịch sử cho ông cha …” (Đảng và Việt Nam - thơ Khương Hữu Dụng). Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phá tan sự thống trị của thực dân gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Tuổi xuân mười sáu, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân, bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/1/1946); xây dựng và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên (9/11/1946); chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của nhân dân, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Đồng thời thực hành sách lược khôn khéo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của một Đảng "xương sắt, da đồng" với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, nhân dân ta được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ giành thắng lợi. Đỉnh cao là mùa xuân năm 1954, quân ta nổ súng mở đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ tạo nên cuộc chiến thắng lịch sử lẫy lừng năm châu, trấn động địa cầu vào ngày 7-5-1954, buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới! 24 tuổi xuân, Đảng ta lãnh đạo nhân dân bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 toàn thắng. Kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, non sông liền một dải, nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Đây là một trong những trang vàng chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính thời đại sâu sắc, non sông thu về một mối, cả nước quá độ dần dần lên chủ nghĩa xã hội.

Sau bốn lăm mùa xuân Đảng ra đời, đồng hành cùng đất nước, khẳng định mục tiêu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Năm 1986, từ thực tiễn, đòi hỏi của cuộc sống và trí sáng tạo của nhân dân, Đảng ta đã có bước đột phá trong tư duy, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm cho uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Mùa xuân nay, dưới cờ Đảng vẻ vang, diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Đất nước ta trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được một số kết quả tích cực. Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Nhiều đảng viên đã để lại nhiều tấm gương tốt thể hiện tinh thần tiên phong và tính gương mẫu. Những thành tựu qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta qua 90 mùa xuân quang vinh, chúng ta càng tự hào về Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Đi theo Đảng, ta đi theo mặt trời chân lý. Đi theo Đảng, ta đi theo hào quang trí tuệ. Là một bộ phận trong lịch sử vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống lịch sử quê hương vua Đinh Tiên Hoàng ngàn năm văn hiến, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình luôn được nhân dân tin yêu, kề vai, sát cánh, cùng chung sức, đồng lòng trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, kiến thiết quê hương giàu đẹp. Trải qua 21 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc mới, Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân toàn tỉnh làm nên những mùa xuân cách mạng mới. Tháng 9/1927, Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đầu tiên được thành lập tại làng Lũ Phong (Quỳnh Lưu, Nho Quan) do đồng chí Lương Văn Thăng làm Bí thư. Ngày 24/6/1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng - tổ chức tiền thân của Đảng ở tỉnh Ninh Bình được thành lập, đồng chí Lương Văn Thăng được bầu làm Bí thư. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ Ninh Bình đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh đồng loạt nổi dậy giành chính quyền, góp phần làn nên thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử. Ngày 25/8/1945, UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Ninh Bình ra mắt nhân dân. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc: giải phóng quê hương, kiến thiết xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giữ vững vai trò hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, kiên trì phấn đấu, giành nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh, quốc phòng. Với những thành tích xuất sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hàng chục tập thể và các cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu có ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. 90 mùa xuân của tình đoàn kết, thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổ quốc đã có độc lập, nhân dân đang được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới cả về vật chất và tinh thần. Phát huy những truyền thống vẻ vang trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã tích cực xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử. Đại hội XII của Đảng, với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Trung ương đã bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội, ban hành 4 nghị quyết và 01 quy định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. Đi tới một chiến thắng mới, một mục tiêu mới, không tránh khỏi mất mát, hy sinh và mạnh dạn cắt bỏ những “ung nhọt” để cơ thể Đảng lành lặn, tươi hồng sắc xuân như trong lời dặn của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng trước lúc hi sinh:“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII tới nay đã có trên 50 nghìn cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ đối với công việc được giao được nâng lên, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Niềm tin của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao. Đó là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Trong tình hình ấy, chúng ta càng cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Phương hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã khẳng định: Phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. 

Dân tộc nào cũng có bản sắc văn hóa và giá trị lịch sử của mình. Tự hào với những pho sử vàng của Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. Có một nhà văn Việt Nam đã trả lời báo chí nước ngoài rằng: “Ở đất nước chúng tôi, Đảng cộng sản chính là chân lý, là nhân văn, vì Đảng sinh ra từ lòng dân, sinh ra để giải phóng dân tộc, giải phóng con người”. Văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Lương tri của mỗi người cầm bút phải đặt lợi ích dân tộc lên lợi ích cá nhân, nhìn cho thấu bản chất văn hóa của Đảng đối với dân, dân đối với Đảng như ý thơ minh triết của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hoà bình, ấm no”, và nguyện suốt đời phấn đấu, hi sinh vì lý tưởng của Đảng cầm quyền. Văn nghệ sĩ Ninh Bình nguyện góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Ðảng, làm cho Ðảng ta ngày càng trong sạch, thắm hồng sắc xuân, rạng rỡ ánh dương, vững mạnh trường tồn cùng dân tộc như tâm thức của nhà thơ Tạ Hữu Yên Nghĩ về Đảng “Đảng là của bạn của tôi/ Trong veo phẩm chất, sáng ngời thanh danh”.

                                                                                    T.K

 

Bài viết khác