Chủ nhật, 03/12/2023

Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 09/12/2020

Sáng 9-12, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 3, thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; đồng thời miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc        Ảnh: dangcongsan.vn

Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã thống nhất, biểu quyết và thông qua dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đinh Văn Điến. Đồng thời, giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

100% đại biểu thống nhất biểu quyết hình thức bỏ phiếu kín bầu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả đồng chí Phạm Quang Ngọc trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

 Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng

lãnh đạo mới, cũ của UBND tỉnh Ninh Bình.          Ảnh:   Ảnh: dangcongsan.vn

Sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch; bổ sung bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ Tờ trình về giới thiệu nhân sự, 100% đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình thống nhất biểu quyết và thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Trần Song Tùng, Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tam Điệp (Ninh Bình) giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp tục phiên làm việc, HĐND tỉnh Ninh Bình tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

PV

 

 

Bài viết khác