Chủ nhật, 03/12/2023

Hội nghị Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh khóa VI cuối năm 2020

Thứ ba, 22/12/2020

Ngày 22/12, BCH hội đã họp phiên thư­ờng kỳ cuối năm với một số nội dung chính: Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và Thường trực Hội khóa VI; thông qua Quy định tiêu chuẩn xét kết nạp hội viên khóa VI; Thông qua danh sách công tác cán bộ, tổ chức bộ máy hoạt động của các Bộ môn chuyên ngành, ban công tác của Hội (Trưởng bộ môn, ban công tác bộ môn); Đánh giá công tác hoạt động văn học nghệ thuật năm 2020, thống nhất ph­ương h­ướng, nhiệm vụ văn học nghệ thuật năm 2021; Xét kết nạp 4 hội viên mới; Xét duyệt hỗ trợ đầu tư cho hội viên đã có tác phẩm công bố, đoạt giải thưởng, huy chương về lĩnh vực văn học nghệ thuật trong năm 2020 theo Quy chế của Hội và triển khai một số công tác khác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội VHNT phát biểu tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

                                                                                                              Tin: P.V; Ảnh: Minh Tuyền

Bài viết khác