Chủ nhật, 03/12/2023

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ năm, 09/12/2021

Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hình ảnh hội nghị tại điểm cầu chính Diên Hồng.                   Ảnh: (Nguồn: dangcongsan.vn)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình. Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn BBQH tỉnh; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí Bí thư, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Huyện uỷ, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.    

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị cũng đã nghe tham luận của các Tỉnh ủy, Thành ủy, tổ chức Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó khẳng định sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của các tổ chức cơ sở đảng từ trung ương đến địa phương, cách làm hay, hiệu quả của từng đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ căn cứ lý luận, thực tiễn, yêu cầu mới đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tổng Bí thư khẳng định: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng cũng còn những hạn chế, khuyết điểm, chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự "là đạo đức là văn minh"; nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Khẳng định, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu toàn Đảng, toàn dân phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận số 21, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tránh hời hợt, hình thức. Phải thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hoá, tham nhũng, tiêu cực. Cần mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ sự tin tưởng với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng tình, đặt nhiều kỳ vọng của nhân dân, Đảng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và các Nghị quyết, Quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Võ Văn Thưởng, uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những ý kiến chỉ đạo này sẽ được cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện sâu rộng, nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, thực chất, góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của đảng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, đưa đất nước tiến lên vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.

P.V (Tổng hợp)

 

Bài viết khác