Thứ năm, 07/12/2023

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 16/04/2021

Sáng 16/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên BTVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Ủy viên BTVTU, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Mai Văn Tuất, Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng tiểu Ban nhân sự Ủy ban bầu cử tỉnh; Đinh Công Toản, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Thị Nhung , TUV, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Vũ Gia Long, TUV, phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành cử chủ tọa và thư ký hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Việt Anh - Chủ trì hội nghị quán triệt mục đích, yêu cầu bước 5 của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả thực hiện bước 4 đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV; báo cáo việc xin rút ứng cử viên đại biểu của 13 vị ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XV và báo cáo  dự kiến danh sách 87 người ứng cử  đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch; tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục, cách thức tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đến các cơ quan đơn vị, địa phương nơi cư trú của người ứng cử. Đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường trực, cán bộ, chuyên viên phụ trách địa bàn dự, theo dõi giám sát việc thực hiện. Từ ngày 24/3-10/4/2021 MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri theo đúng kế hoạch, đúng quy trình. Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, đúng luật định cả về nội dung, hình thức và thời gian. Cử tri đến dự với tinh thần trách nhiệm cao, phát biểu đóng góp ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng, đoàn kết, thống nhất cao. Kết quả tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với từng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 79/79 hội nghị biểu quyết lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số cử tri có mặt tại các hội nghị là 6.378 người và kết quả tín nhiệm của 99 người đạt 100%, 01 người đạt trên 92%.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu. Các ý kiến phát biểu đều nhất trí cao với các báo cáo được trình bày tại hội nghị, nhất trí với cơ cấu thành phần số lượng đại biểu trong các danh sách mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cung cấp tại hội nghị, nhất trí với danh sách 13 ứng cử viên xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị thảo luận rút 02 người ứng cử và dự kiến danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Sau khi nghiên cứu, thảo luận, các đại biểu tại hội nghị biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nhất trí với báo cáo kết quả bước 4, nhất trí rút 02 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, thống nhất thỏa thuận lập danh sách 85 người  đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đại biểu nữ 34 người (chiếm 40%); đại biểu trẻ tuổi 30 người (chiếm 35,3%); đại biểu ngoài đảng là 8 người (chiếm 9,41%); đại biểu tái cử 22 người (chiếm 25,9%). Đồng thời, hội nghị thông qua biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Việt Anh nhấn mạnh: Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đạt kết quả tốt đẹp. Hội nghị đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân và các hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND. Hội nghị đã tiến hành thảo luận dân chủ, khách quan và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đồng chí đề nghị, các cụ, các vị, các đồng chí tại hội nghị trước hết là hoàn thành trách nhiệm công dân và ở mỗi cương vị của mình phải có trách nhiệm vận động đoàn viên, hội viên, gia đình, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tích cực đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được diễn ra vào ngày 23/5/2021.

 TRUNG KIÊN

Bài viết khác