Thứ năm, 07/12/2023

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 16/04/2021

Sáng 16/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên BTVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đồng chí Đỗ Việt Anh phát biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Ủy viên BTVTU, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Mai Văn Tuất, Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng tiểu Ban nhân sự Ủy ban bầu cử tỉnh; Đinh Công Toản, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Thị Nhung , TUV, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Vũ Gia Long, TUV, phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các đồng chí trong ban bầu cử tỉnh, phóng viên thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu bước 5 của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV;  đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả thực hiện bước 4 đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, báo cáo dự kiến danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử  đại biểu Quốc hội  khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã nêu: căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần hai ngày 18/3 Thường trực UBMTTQ tỉnh ban hành kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục, cách thức tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền các xã, phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tổ chức thực hiện từ 24/3/2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch.Tại các Hội nghị, cử tri đã thảo luận và tham gia ý kiến với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV một cách dân chủ, chân thành, thẳng thắn, đoàn kết và mang tính xây dựng. Toàn tỉnh đã tổ chức 7 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với tổng số cử tri có mặt tại các hội nghị là 574 người. Kết quả tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với từng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình đều đạt tỷ lệ 100%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đều nhất trí cao với các báo cáo bước 4 Ban Thường vụ UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày và góp ý kiến danh sách những người xin rút; lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã hiệp thương biểu quyết nhất trí  100% với báo cáo kết quả  bước 4, thống nhất thỏa thuận lập sanh sách 08 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, đại biểu nữ 4 người (chiếm 50%); đại biểu trẻ tuổi 2 người (chiếm 25%); đại biểu ngoài đảng là 1 người (chiếm 12,5%); đại biểu tái cử 2 người (chiếm 25%). Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ, khách quan hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và đạt kết quả tốt đẹp.

TRUNG KIÊN

 

 

Bài viết khác