Chủ nhật, 03/12/2023

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm, 18/03/2021

Ngày18/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Toản - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026;  đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình báo cáo kết quả thực hiện bước 2, ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử  ứng cử Đại biểu Quốc hội  khóa XV, danh sách những người được cơ quan đơn vị giới thiệu ứng cử  ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị tiến hành thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội  khóa XV tỉnh Ninh Bình căn cứ vào những nội dung: tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội; Quy định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết quả thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hồ sơ biên bản của cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội gửi đén Ban Thường vụ Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị, các ý kiến đều nhất trí với danh sách những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV của tỉnh đủ về cơ cấu, số lượng, thành phần và chất lượng. Các ứng cử viên đều được sự tín nhiệm cao nơi công tác, đảm bảo được yêu cầu đề ra: Những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao. Đủ điều kiện giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu cũng bàn việc triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định tại Nghị quyết 1186 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và hướng dẫn số 26/HD-MTTQ-BTT ngày 17/3/2021 của Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ có tổ chức hội nghị riêng để hướng dẫn việc tổ chức thực hiện.

Sau khi thảo luận với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị đã thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội  khóa XV tỉnh Ninh Bình Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và đã biểu quyết 100% nhất trí với báo cáo kết quả bước 2 của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thống nhất thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 10 vị đã được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình;

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần dân chủ, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận về lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí cho biết, tới đây việc triển khai kế hoạch và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên theo 4 bước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức hội nghị riêng để mời các cơ quan, đơn vị có người ứng cử và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn nơi có các vị ứng cử cư trú và cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi địa bàn để thống nhất kế hoạch tổ chức thực hiện.

TRUNG KIÊN

Bài viết khác