Thứ năm, 07/12/2023

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ hai, 08/02/2021

Sáng ngày 8/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, sở Nội vụ; các Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu một số điểm cần lưu ý trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 và Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 của các tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các đơn vị hành chính cấp dưới. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 50 đại biểu; số lượng người dự kiến giới thiệu ứng cử là 100 người. Định hướng chung về cơ cấu, thành phần: đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu số đại biểu HĐND được bầu là người dân tộc thiểu số không thấp hơn số đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 là người dân tộc thiểu số người (bằng 2%); phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài đảng không dưới 10%; người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND dưới 35 tuổi không dưới 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở từng cấp; phấn đấu có ít nhất 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận với tinh thần trách nhiệm, dân chủ..  Các ý kiến phát biểu đều cơ bản nhất trí về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung đại biểu quan tâm. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã biểu quyết 100% nhất trí thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ra ứng của đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 của từng đơn vị, tổ chức, đơn vị cá nhân.

Về số lượng đại biểu được bầu là 50 đại biểu; số lượng người giới thiệu là 100 đại biểu.

Về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu: khối đảng: 6; khối HĐND tỉnh: 9; UBND tỉnh và các sở: 8; MTTQ và các đoàn thể: 6; LLVT: 2; các huyện, thành phố: 8; đại biểu cơ sở: 5; tôn giáo: 2; tổ chức chính trị- xã hội, nghề nghiệp: 1; các tổ chức kinh tế: 3. Về dự kiến phân bổ số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh: đối với khối Đảng là 11; HĐND tỉnh: 8; UBND tỉnh và các sở: 13; MTTQ và các đoàn thể: 18; LLVT: 6; các huyện, thành phố: 19; đại biểu cơ sở: 15; tôn giáo: 2; tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp: 2; các tổ chức kinh tế: 6.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được tiến hành theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Các đại biểu đã làm việc nghiêm túc, các ý kiến phát biểu với tinh thần dân chủ, trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm cao. Ủy ban bầu cử tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh và lãnh đạo HĐND tỉnh đã có những giải trình cụ thể. Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp thu và sẽ phản ánh đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo các quy định của pháp luật. Việc có điều chỉnh cơ cấu hay không và điều chỉnh như thế nào sẽ trình tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và các bước tiếp theo theo các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

TRUNG KIÊN

Bài viết khác