Chủ nhật, 03/12/2023

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 08/02/2021

Sáng 8/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phấn, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ; các vị ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu một số điểm cần lưu ý trong Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 và Nghị quyết số 1185 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Đồng chí Bùi Hoàng Hà,TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông báo văn bản số 647 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV của tỉnh Ninh Bình. Theo đó, tổng số ĐBQH được bầu là 6 đại biểu, trong đó: số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương: 4 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu: 2 đại biểu. Số đại biểu làm việc tại tỉnh được phân bổ theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu: trong đó có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 1 đại biểu, đại biểu chuyên trách 1 đại biểu, đại biểu tòa án 1 đại biểu; theo cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu, ưu tiên lĩnh vực Đảng và chính quyền địa phương; có cơ cấu kết hợp đại biểu nữ, ngoài đảng, trẻ tuổi và  tái cử. 

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh và đại biểu đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã sôi nổi thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao. Các ý kiến phát biểu đều nhất trí cao với dự kiến của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XV của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Sau khi thảo luận, hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XV của tỉnh Ninh Bình như sau: Số lượng người được bầu là 6 đại biểu; số lượng cơ cấu, thành phần giới thiệu ứng cử là 12 đại biểu. Cụ thể: Cơ cấu đại biểu Trung ương: 2 đại biểu; Cơ cấu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: 1 đại biểu, giới thiệu 2 đại biểu; Cơ cấu ĐBQH chuyên trách: 1 đại biểu, giới thiệu 3 đại biểu; Cơ cấu đại biểu tòa án: 1 đại biểu, giới thiệu 2 đại biểu; Cơ cấu hướng dẫn và kết hợp: 1 đại biểu, giới thiệu 3 đại biểu.

                  Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi làm rõ một số vấn đề về cơ cấu, thành phần dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV đồng thời nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đối với tỉnh và đối với quốc gia nhằm lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đúng cơ cấu thành phần để đại diện cho các giai tầng, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh đến Quốc hội, cùng đoàn ĐBQH tỉnh và Quốc hội xây dựng và quyết định những chủ trương, chính sách lớn của quốc gia dân tộc. Do vậy, Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động, trách nhiệm, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất sớm trước thời hạn quy định và đảm bảo thống nhất, dân chủ, đồng thuận cao về số lượng, cơ cấu, thành phần. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhận địnhHội nghị lần này của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là bước đầu quan trọng để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, kịp thời các bước tiếp theo chặt chẽ, đúng quy trình để lựa chọn các đại biểu Quốc hội hội tụ đủ điều kiện, tiêu chuẩn năng lực, phẩm chất vào Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, góp phần tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

TRUNG KIÊN

Bài viết khác