Thứ năm, 07/12/2023

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử diễn ra dân chủ, công khai, bình đẳng

Thứ hai, 17/05/2021

Những ngày qua, Ban Thường trực ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm bảo đảm cho công tác vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm
của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
                  tại tổ dân phố Khánh Minh, P.Ninh Khánh.                                       Ảnh: MINH TUYỀN

Thực hiện các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (năm 2015), sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Trong đó yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp khi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; bảo đảm người ứng cử được tiếp cận rộng rãi với cử tri và bảo đảm bình đẳng giữa những người ứng cử; không được lợi dụng vận động bầu cử để thực hiện những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. 

Bám sát hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ghi nhận của phóng viên, nhìn chung các cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được các địa phương trong tỉnh tổ chức chu đáo, trang trọng và diễn ra trong không khí dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng luật. Tại các điểm tiếp xúc, Ban Tổ chức hội nghị đều chủ động làm tốt công tác phòng dịch, từ việc trang bị khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt đến việc bố trí cán bộ, nhân viên y tế phục vụ. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh được coi trọng. Ngoài ra, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đều được niêm yết công khai ngay tại các địa điểm tiếp xúc cử tri đã tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, cân nhắc, lựa chọn. 

 Từ ngày 4/5 trên địa bàn 8 huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đồng loạt tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại các hội nghị tiếp xúc, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên trên tinh thần bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng. Chương trình hành động của các ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, dễ hiểu.

 Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong đó, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

 Cử tri các cấp đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các ý kiến mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, triển khai dứt điểm các chương trình hành động, hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử; không ngừng học tập, rèn luyện đáp ứng tiêu chuẩn của người đại biểu; thường xuyên, liên tục nêu gương, làm gương toàn diện trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống, trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội, HĐND các ứng cử viên hứa sẽ thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; tích cực tập hợp, phản ánh, đề xuất những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri đến Quốc hội, HĐND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện trách nhiệm đại diện cho ý chí và nguyện vọng của bà con cử tri; Phát huy hết năng lực và nhiệt tình của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã tín nhiệm giao phó; luôn trau dồi trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, tâm huyết để đóng góp ý kiến của mình vào những quyết sách của đất nước và của tỉnh. 

Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã thống nhất với UBND cùng cấp về số lượng và cách thức tổ chức vận động bầu cử, vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, nhiều địa phương đã quyết định rút ngắn số lần tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, bảo đảm vừa thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử, vừa ưu tiên bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cách làm này được cử tri đồng tình, đánh giá cao.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, hiện nay, các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để vận động bầu cử đang được tổ chức tại các địa phương, thu hút sự quan tâm của cử tri. Công tác vận động bầu cử bảo đảm tính tranh cử công bằng, dân chủ, đúng luật góp phần tạo điều kiện cho cử tri có thể “chọn mặt gửi vàng”. Đồng thời những lời hứa của ứng cử viên sẽ là căn cứ để cử tri giám sát khi được bầu làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong suốt nhiệm kỳ năm năm hoạt động.

BÙI HẰNG

(Nguồn: TC VNNB 251-5/2021)

Bài viết khác