Thứ năm, 07/12/2023

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, 29/03/2021

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII), trong 02 ngày (27-28/3/2021), Ban Bí thư Trung ương Đảng  chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Quang cảnh điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng (ảnh st)

Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương… 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình

Điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình, dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn; các đại biểu Quốc hội của tỉnh đang công tác trên địa bàn tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; bí thư, trưởng ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đồng chí báo cáo viên Trung ương đang công tác trên địa bàn tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh.

Ngay trong 2 ngày diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Ninh Bình chỉ đạo mở được 161 điểm cầu (trong đó 01 điểm cầu dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; 11 điểm cầu dành cho cán bộ chốt cấp huyện và 149 điểm cầu dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở) với 12.872 đảng viên tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiên định và đổi mới; giữa kế thừa và phát triển. Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng toàn dân thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, trong quá trình nghiên cứu học tập Nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

Trong quá trình tuyên truyền, phải kịp thời lý giải những băn khoăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết. Kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII. 

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị. Khắc phục triệt để bệnh hình thức qua loa, đại khái. Kịp thời phát hiện khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở mỗi cấp.

Trong 2 ngày làm việc, Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Ngày 27/3, hội nghị đã nghe Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. Ngày 28/3, hội nghị đã nghe 3 chuyên đề: Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt. Bên cạnh đó, các tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2); Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng… cũng đã được khẩn trương chuyển đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, chiều 28/3, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh:

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong diễn văn bế mạc của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Hội nghị này được triển khai đầu tiên, thể hiện được tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, và chính vì vậy, có thể khẳng định thành công của Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp, là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết.

Trên tinh thần đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu 5 vấn đề lớn đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng cần phải quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại buổi khai mạc Hội nghị. Nắm vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nội dung mới và cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trực tiếp truyền đạt.

Đồng chí đề nghị ngay sau Hội nghị này các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, có sự thống nhất với Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra phải có tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên của từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp và tuyên truyền ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.  Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch. Phải định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy xây làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí cũng chỉ đạo các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng, bám sát Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội Đảng; khẩn trương xây dựng nội dung, cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, biểu dương, khen thương những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh Ninh Bình

Phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh Ninh Bình tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tóm lược lại những điểm mới trong Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao ý thức, trách nhiệm, sự nghiêm túc trong việc tham dự học tập nghị quyết của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở.

Qua học tập, nghiên cứu, quán triệt các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có thể thấy Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ cơ bản đã rất đúng và trúng với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; như vậy có thể vững tin Ninh Bình đã đi đúng hướng, thể hiện quá trình chuẩn bị văn kiện của tỉnh rất khoa học, bài bản, cầu thị, xin ý kiến nhiều chuyên gia, bộ ngành và các tầng lớp nhân dân.

Cụ thể thể hiện ở nhiều điểm như: Trung ương đề ra tầm nhìn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII cũng lần đầu tiên đề cập đến tầm nhìn đến năm 2030. Trong Chủ đề Đại hội XIII của Đảng có nói đến vấn đề khơi dậy khát vọng phát triển đất nước thì trong văn kiện của tỉnh cũng lần đầu tiên đề cập đến phát huy giá trị lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư. Hoặc là trong 3 khâu đột phá Trung ưng đang đề cập thì tỉnh Ninh Bình có đến 2 khâu đột phá đó là: chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra cơ bản bám sát với các chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng. Các chủ trương, định hướng tư tưởng, giải pháp, nhiệm vụ lớn của tỉnh về tái cơ cấu, đổi mới sáng tạo, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng... đều đúng theo định hướng của Trung ương.

Đồng thời cũng thẳng thắn nhận thấy có một số vấn đề mới, những vấn đề yêu cầu cao hơn hoặc cần nhấn mạnh hơn ở Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII chưa đề cập hoặc đề cập chưa rõ nét, như: trong yêu cầu về sự phát triển có yêu cầu về liên kết vùng, thì ở điểm này trong giai đoạn hiện nay xuất hiện yếu tố rất mới, trước kia tỉnh ta nằm ở trong vùng tam giác phát triển nhưng tay tỉnh ta nằm trong tứ giác phát triển thì từ đó đặt ra định hướng phát triển về công nghiệp, dịch vụ, công nghiệp phụ trợ, nguồn nguyên liệu liên kết vùng…; hoặc động lực cho phát triển là bản chất của chỉ số phát triển chất lượng tăng trưởng là vấn đề đổi mới sáng tạo… và còn nhiều vấn đề tỉnh Ninh Bình cần phải nhấn mạnh hơn.

Xuất phát từ những phân tích cụ thể về một số vấn đề nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi, thống nhất ở 2 góc độ:

Đối với việc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết: Cần phải khẳng định lại một lần nữa, Hội nghị hôm nay mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết. Trung ương cũng như tỉnh đã có nhiều văn bản quán triệt yêu cầu về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, do vậy chúng ta tiếp tục nghiên cứu tinh thần, hướng dẫn của các văn bản này. Toàn Đảng bộ phải xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng  lần thứ XIII cần được thực hiện một cách thường xuyên, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn dân. Ngay sau hội nghị trực tuyến hôm nay, đồng chí Bí thư  đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành tiếp tục tổ chức học tập nghị quyết cho các đối tượng còn lại theo hướng dẫn của Tỉnh ủy bằng hình thức phù hợp, thời gian phải hoàn thành trước ngày 30/5/2021. Lưu ý, trong quá trình học tập Nghị quyết chú trọng  triển khai theo các chuyên đề chuyên sâu thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng của các cấp, các ngành, đoàn thể; lựa chọn, sử dụng nhiều hình thức để học tập, triển khai quán triệt nghị quyết.

Đối với việc xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết: Cần phải bám sát hướng dẫn của Trung ương rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh ở chương trình hành động của các cấp đã xây dựng cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Một điểm mới nữa là tùy theo cấp độ khác nhau thì sẽ có các yêu cầu khác nhau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các yêu cầu cụ thể đối với từng cấp:

Đối với cấp tỉnh, cần đối chiếu, rà soát với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung cho đầy đủ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, theo tinh thần đổi mới, sáng tạo, khả thi, thiết thực và hiệu quả; Đề nghị Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể sửa đổi bổ sung kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã xây dựng của cấp tỉnh cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện.

Đổi với cấp huyện, các tổ chức đảng trực thuộc cấp tỉnh và cấp cơ sở bám sát cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh, trên cơ sở đó chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để bổ sung xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy.

Đổi với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Mỗi chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết cần có kế hoạch thực thiện với tiến độ rõ ràng; xác định nguồn lực thực hiện, có sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, điều hành gắn với trách nhiệm cụ thể đối với tập thể và từng cá nhân cấp ủy, người đứng đầu; đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII của đơn vị mình. Khuyến khích những cấp ủy tổ chức các chuyên đề chuyên sâu để thảo luận các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt tập trung vào những vấn đề mới, vấn đề khó đối với việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn công tác.

Đối với từng cán bộ, đảng viên, cần vận dụng tự xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho cá nhân trên cơ sở cương vị công tác của mình để thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công việc chuyên môn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Việc học tập nghị quyết phải thực hiện đồng thời với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần được thực hiện thường xuyên, đa dạng hóa các hình thức; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả, tập trung vào những vấn đề mới, vấn đề cốt lõi, vấn đề lớn gắn với các vấn đề của tỉnh đang đặt ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị đầu mối triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu học tập Nghị quyết; giao cho các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử cũng cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục riêng để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân. 

Với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Ninh Bình sẽ tổ chức thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXII vào cuộc sống./.

MAI HƯƠNG

 

Bài viết khác