Thứ năm, 07/12/2023

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ tư, 21/10/2020

Sáng 21/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự Đại hội có nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trong khu vực; đại biểu các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động. Đại hội có sự tham gia của 339 đại biểu đại diện cho ý chí, sức chiến đấu của trên 72.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng." Phương châm Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo Phát triển".

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức. Kinh tế toàn tỉnh phát triển khá, vượt kế hoạch đề ra, quy mô nền kinh tế được mở rộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm chỉ đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả tốt. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo...

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Ninh Bình đề ra nhiều mục tiêu chủ yếu như: tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,5%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 25.500 tỷ đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.000 tỷ đồng trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.200 triệu USD. Số khách du lịch đạt 8-9 triệu lượt người; doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng trở lên.

Trong nhiệm kỳ, Ninh Bình phấn đấu giảm 2/3 số hộ nghèo, đến năm 2025 tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%/năm. Tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024; đến năm 2025 có 25% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Để đạt được các mục tiêu chủ yếu kể trên, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình xác định 3 khâu đột phá bao gồm: Xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấc cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng, nhất là hạ tầng du lịch. Tỉnh cũng đề ra 6 chương trình trọng tâm; 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới đã nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị: Đảng bộ Ninh Bình cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, có tầm nhìn mới về một Ninh Bình phát triển trong thời kỳ mới. Xác định động lực phát triển trong thời gian tới là phát triển công nghiệp phụ trợ, du lịch, chú trọng làm thật tốt công tác quy hoạch dài hạn. Từ đó, làm tốt công tác quy hoạch với tầm nhìn chiến lược, sâu rộng và dài hạn. Trước hết, cần sớm xây dựng quy hoạch tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tổ chức thực hiện đúng theo quy hoạch này. Đây là cơ sở rất quan trọng, rất cơ bản để tỉnh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Hồng, xây dựng Đảng bộ Ninh Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh và hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

                                                                        Tin: Bùi Hằng; ảnh: Minh Tuyền

 

 

Bài viết khác