Chủ nhật, 03/12/2023

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ hai, 31/05/2021

Xem chi tiết tại đây Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Bài viết khác