Thứ năm, 07/12/2023

Ninh Bình 4 năm học tập và làm theo Bác

Thứ hai, 29/06/2020

 LÊ XUÂN GIANG
(Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình)

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, Dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một Di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời. Để việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã chủ động ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện. Trên cơ sở đó, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhằm đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Minh họa: (nguồn: toquoc.vn)

 

Đổi mới trong triển khai thực hiện

Hàng năm, trên cơ sở nghiên cứu, học tập các chuyên đề do Trung ương chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều lựa chọn, xác định một chủ đề công tác để chỉ đạo triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn về cách thức, nội dung, các bước tiến hành và biên soạn tài liệu tham khảo gửi cho các cơ quan, đơn vị. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các chủ đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo kịp thời, hiệu quả, bám sát sự chỉ đạo và hướng dẫn của tỉnh; Nội dung đăng ký học tập và làm theo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ và vị trí công tác của từng cá nhân, gắn với nội dung đăng ký phấn đấu hàng năm của đảng viên.

Qua 04 năm, việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ đề công tác năm đã dần đi vào nền nếp, tạo nên những chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt, nhất là về vấn đề Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ”, phong cách ứng xử, tác phong, lề lối làm việc gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương và ban hành Kế hoạch về tổ chức “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần”; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể về nội dung và cách thức tổ chức, với 3 nội dung chính: Thực hiện nghi thức chào cờ tại trụ sở; Nghe đọc, kể câu chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phân tích, liên hệ việc làm theo; Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong tháng. Ngoài ra có thể thông tin thêm tình hình thời sự hoặc công tác nội vụ chung của cơ quan, đơn vị. Từ năm 2019, chỉ đạo thực hiện thêm nội dung báo cáo tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân khi được biểu dương tại buổi sinh hoạt chính trị. Từ khi thực hiện cho đến tháng 3/2020, đã có 4.510 tập thể và 5.630 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đã đi vào nền nếp, có nhiều sáng tạo; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đồng thời, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp làm việc của các cơ quan, đơn vị. Việc làm này đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa nơi công sở, có sức lan tỏa lớn, tạo không khí mới trong việc học tập và làm theo gương Bác.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên được đổi mới đa dạng về hình thức: thông qua hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, giao ban cộng tác viên dư luận xã hội; thông qua các đợt sinh hoạt, hội thi, diễn đàn, qua hệ thống báo, đài, các website, mạng xã hội,... tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên mục “Người tốt - Việc tốt” trong Thông báo nội bộ hàng tháng; tổ chức biên tập và xuất bản nhiều ấn phẩm về Bác với số lượng lớn, như: 500 cuốn “128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh” (năm 2018); 300 cuốn “Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác” (năm 2019); dự kiến hoàn thành biên tập, xuất bản 1000 cuốn “Làm theo lời Bác” tập 6 trong tháng 7/2020.

Lựa chọn khâu đột phá

Để việc học và làm theo Bác góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã lựa chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề đảm bảo nền nếp, phù hợp, hiệu quả; hình thức học tập, quán triệt ngày càng đa dạng, có chiều sâu với đối tượng được học tập ngày càng mở rộng, báo cáo viên truyền đạt chuyên đề được lựa chọn với chất lượng và mức độ thuyết phục ngày càng nâng lên. Lựa chọn việc tổ chức học tập chuyên đề thông qua hình thức truyền hình, phát thanh trực tiếp được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đón nhận, đồng tình và đánh giá cao.  

Các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc Quyết định 1248-QĐ/TU, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở; phân công các đồng chí cấp ủy viên về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân”; chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định cấm cán bộ, đảng viên công chức, viên chức uống rượu, bia vào buổi trưa các ngày làm việc…

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm như: Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác cán bộ; vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; những vấn đề bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục..v.v... Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đến tháng 3/2020, toàn tỉnh có 02 huyện và 101/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 85%); 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 32 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và đời sống của nông dân trong tỉnh được nâng cao... Với phương châm “xã là chính, cơ quan, đơn vị phụ trách là quan trọng, doanh nghiệp kết nghĩa là cần thiết” theo tinh thần Quyết định số 140-QĐ/TU, ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã đặc thù”. Đến nay đã có 56 cơ quan, đơn vị phụ trách, 99 doanh nghiệp kết nghĩa với 56 xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù. Qua 4 năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù với tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng; góp phần giúp 34/56 xã đặc thù đạt chuẩn nông thôn mới; được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao...

Ngàn việc tốt dâng Người

Khi học và làm theo Bác đã trở thành nền nếp, nhu cầu của mỗi cá nhân, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều cá nhân, tập thể với những cách làm mới, sáng tạo góp phần quan trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tác phong, lề lối làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm đã có nhiều chuyển biến; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên: dám làm, dám chịu trách nhiệm,v.v... góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố nét đẹp văn hoá, đạo đức xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp.

Tại Yên Khánh, cấp ủy các cấp trong huyện lựa chọn việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; phát động sáng tác thơ ca “Yên Khánh làm theo lời Bác”; tổ chức hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác… Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoa Lư lựa chọn việc học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể thông qua mô hình “Làm hết việc chứ không hết giờ”. Công an tỉnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ của từng tổ, đội, đơn vị công tác. Đồng bào giáo dân ở huyện Kim Sơn tham gia hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền xây dựng các công trình công cộng. Trong phong trào hiến tặng giác mạc, 100% số xã (27/27 xã) trong toàn huyện khoảng 11.000 người dân đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, hơn 300 người hiến giác mạc thành công (chiếm gần 50% số lượng người hiến trên cả nước).

Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã chung sức đồng lòng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đội ngũ cán bộ, bác sỹ, nhân viên trong toàn ngành Y; các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đã nỗ lực vượt mọi khó khăn điều trị khỏi 13 bệnh nhân Covid-19; tiếp nhận, phục vụ, chăm sóc 7081 trường hợp cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh chu đáo. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động, quyên góp ủng hộ trên 8 tỷ đồng và nhiều hiện vật khác trị giá gần 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Những việc làm đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam.

Ngoài những đơn vị kể trên trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị và chủ đề công tác hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mỗi địa phương đơn vị đều tìm được những cách làm mới, sáng tạo; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa để triển khai thực hiện có hiệu quả như: Thành ủy Ninh Bình và thành ủy Tam Điệp gắn việc học tập và làm theo với Cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh; Thành ủy Tam Điệp: “Đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm”; Huyện ủy Nho Quan: “Nâng cao năng lực, trách nhiệm trong lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã”; Huyện ủy Gia Viễn: “Kiểm tra, giám sát đối với đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan trong việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm”; Huyện ủy Hoa Lư với phong trào xây dựng huyện Nông thôn mới; Huyện ủy Yên Mô: Giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; Đảng ủy Quân sự tỉnh: “Thực hiện nghiêm 4 không: không đánh bạc dưới mọi hình thức; không vay và cho vay nặng lãi hoặc tham gia các tổ chức tín dụng đen; không uống rượu bia say; không vi phạm luật khi tham gia giao thông”; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: “Ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ”; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: “Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh”“Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”...

Những việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới

Bên cạnh kết quả đã đạt được sau 4 năm thực hiện Chỉ thị, vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, chúng ta cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung chuyên đề năm 2020 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ đề công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược lâu dài; trước mắt là việc chiến thắng dịch bệnh Covid 19, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch; tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI; đồng thời chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp, nhạy cảm ở địa phương; có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chấn chỉnh việc quản lý, khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính, đất đai...

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là trên các phương tiện truyền thông về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm; tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

L.X.G

 

Bài viết khác