Thứ năm, 07/12/2023

Ninh Bình: Lan tỏa mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Thứ năm, 21/05/2020

LÊ CHUNG

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; ngày càng xuất hiện nhiều các mô hình hay, kinh nghiệm quý; các tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội; tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Với cách làm có trọng tâm, trọng điểm, hàng năm, trên cơ sở nghiên cứu, học tập các chuyên đề do Trung ương chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều lựa chọn, xác định một chủ đề công tác cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, tạo ra những hiệu quả thiết thực, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ đề công tác năm đã dần đi vào nền nếp, tạo nên những chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt, nhất là về vấn đề Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ”. Đây cũng là nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn là chủ đề công tác xuyên suốt từ năm 2017 đến nay. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc nội dung các chủ đề công tác năm, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh đã cụ thể hóa và nghiêm túc thực hiện chủ đề công tác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và cả năm; tạo ra những chuyển biến tích cực trong phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng chủ động, toàn diện, sâu sát, quyết liệt, cụ thể, hướng tới cơ sở, gắn bó với nhân dân. Chất lượng thực thi công vụ có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 90%; chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng hàng năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị   Ảnh: (nguồn:nbtv.vn)

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lựa chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo ra chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc Quyết định 1248-QĐ/TU, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở; phân công các đồng chí cấp ủy viên về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; chỉ đạo thực hiện chuyên mục “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm. Triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân”; chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định cấm cán bộ, đảng viên công chức, viên chức uống rượu, bia vào buổi trưa các ngày làm việc; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí… Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm như: Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác cán bộ; vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; những vấn đề bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục..... Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã đặc thù, đến nay đã có 56 cơ quan, đơn vị phụ trách, 99 doanh nghiệp kết nghĩa với 56 xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù. Qua 4 năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù với tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng; góp phần giúp 34/56 xã đặc thù đạt chuẩn nông thôn mới; được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

Để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương và ban hành Kế hoạch về tổ chức “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần”. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đã đi vào nền nếp, có nhiều sáng tạo; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đổi mới việc biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thông qua việc báo cáo thành tích, kết quả đạt được của tập thể, cá nhân và ghi danh vào Sổ nêu gương; từ khi thực hiện cho đến tháng 3/2020, đã có 4.510 tập thể và 5.630 cá nhân được biểu dương tại các buổi sinh hoạt chính trị chào cờ. Đồng thời, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp làm việc của các cơ quan, đơn vị; cổ vũ động viên lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo khí thế thi đua, phấn khởi tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc làm này đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa nơi công sở, có sức lan tỏa lớn, tạo không khí mới, sinh động trong việc học tập và làm theo gương Bác. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt, có nhiều cách làm hiệu quả trong việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần như: Đảng bộ Công an tỉnh, Quân sự tỉnh; Đảng bộ thành phố Ninh Bình; Đảng bộ huyện Yên Khánh, Kim Sơn

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đều coi trọng xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tổ chức thực hiện như: Tập trung chỉ đạo phát triển đô thị văn minh (Đảng bộ thành phố Ninh Bình); nói đi đôi với làm (Đảng bộ huyện Kim Sơn, thành phố Tam Điệp); giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (Đảng bộ huyện Gia Viễn); xây dựng nông thôn mới (Đảng bộ huyện Hoa Lư, Yên Khánh); nâng cao năng lực, trách nhiệm trong lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã (Đảng bộ huyện Nho Quan); tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (Đảng bộ huyện Hoa Lư); phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch (Đảng bộ huyện Yên Mô); nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (Đảng bộ khối cơ quan tỉnh); thực hiện “3 tự, 6 nâng, 5 cụ thể” (Đảng bộ Công an tỉnh); thực hiện nghiêm 4 không và phong trào “Cơ quan, đơn vị không khói thuốc” (Đảng bộ quân sự tỉnh); ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh); nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh); nâng cao chất lượng thực thi công vụ, cải cách hành chính (Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh); nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề, các phiên giải trình, chất vấn tại các kỳ họp (Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh)… Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động ý nghĩa; tạo hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp thể nhân dân

Nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW. Kết quả từ việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân trong toàn tỉnh; đồng thời, xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Đó là: Mô hình đánh giá hoạt động hàng tháng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Ninh Bình; mô hình dòng sông tự quản của Hội Cựu chiến binh xã Kim Tân, huyện Kim Sơn; mô hình “Làm hết việc chứ không hết giờ” của Chi bộ Phòng Tài nguyên môi trường, huyện Hoa Lư; phong trào hiến giác mạc của nhân dân vùng giáo, huyện Kim Sơn; gương thiếu tá quân đội Lê Hải Ninh (45 tuổi, quê Yên Mô, Ninh Bình), anh Dương Hồng Quý (phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) hiến mô, tạng sau khi qua đời đã cứu sống nhiều người mắc bệnh nan y; đảng viên Đỗ Quang Sản xây cầu cho nhân dân ở huyện Yên Khánh; em Trịnh Thị Hải Yến, học sinh Trường THCS Tân Bình, thành phố Tam Điệp lập website để chia sẻ tư liệu về Bác Hồ, giúp bạn bè, thầy cô cùng trao đổi, khai thác, sử dụng tư liệu để học tập, làm theo tấm gương của Bác... Đó là những việc làm, những tấm lòng bình dị nhưng cao quý, có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Những mô hình, điển hình chính là những nhân tố tích cực, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần vào sự thành công trong quá trình triển khai các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Từ các phong trào, mô hình đó, nhiều điển hình học tập và làm theo Bác được suy tôn, biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Đến nay, có 26 tập thể, 54 cá nhân được khen thưởng ở cấp tỉnh; 177 tập thể và 236 cá nhân được khen thưởng ở cấp huyện tại các hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị qua các năm. Đó là những tấm gương bình dị nhưng rất cao quý, như tinh thần đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

L.C

(Nguồn: VNNB238/5-2020)

Bài viết khác