Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 1 - Thành phố Ninh Bình)

Thứ năm, 20/05/2021

1. Họ và tên: Lê Văn Cao 

2. Họ và tên: Lê Thị Hiên

3. Họ và tên: Hoàng Văn Kiên

4. Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Linh

5. Họ và tên: Phạm Văn Lương

6. Họ và tên: Phạm Quang Ngọc

7. Họ và tên: Lương Văn Tuấn

Bài viết khác