Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 10 - Huyện Yên Mô)

Thứ tư, 19/05/2021

1. Họ và tên: Phạm Thị Huyền

2. Họ và tên: Nguyễn Xuân Sơn

3. Họ và tên: Đồng Minh Thành

4. Họ và tên: Mai Văn Tuất

5. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Tươi

Bài viết khác