Chủ nhật, 03/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 11 - Huyện Yên Khánh)

Thứ tư, 19/05/2021

1. Họ và tên: Đỗ Việt Anh

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Định

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh

4. Họ và tên: Trần Thị Phương

5. Họ và tên: Bùi Văn Thơ

Bài viết khác