Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 13 - Huyện Kim Sơn)

Thứ tư, 19/05/2021

1. Họ và tên: Phan Thành Công

2. Họ và tên: Lê Thị Lan

3. Họ và tên: Trần Hồng Quảng

4. Họ và tên: Trần Đăng Sơn

5. Họ và tên: Vũ Văn Tưởng

6. Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên

7. Họ và tên: Ngô Thị Lê Vân

Bài viết khác