Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 14 - Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 19/05/2021

1. Họ và tên: Bùi Xuân Diệu

2. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hà

3. Họ và tên: Đoàn Minh Hải

4. Họ và tên: Dương Đức Khanh

5. Họ và tên: Lê Thành Nhân

6. Họ và tên: Đỗ Thị Bích Phượng

7. Họ và tên: Phạm Hồng Thái

8. Họ và tên: Lê Thị Thanh Xuân

Bài viết khác