Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 2 - Thành phố Ninh Bình)

Thứ năm, 20/05/2021

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

3. Họ và tên: Lê Hữu Quý

4. Họ và tên: Nguyễn Hùng Tiến

5. Họ và tên: Đặng Văn Tiếp

Bài viết khác