Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 3 - Thành phố Tam Điệp)

Thứ năm, 20/05/2021

1. Họ và tên: Bùi Thành Đông

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Hiền

3. Họ và tên: Trần Song Tùng

4. Họ và tên: Vũ Thị Hải Vân

5. Họ và tên: Tạ Văn Vinh

Bài viết khác