Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 5 - Huyện Nho Quan)

Thứ năm, 20/05/2021

1. Họ và tên: Đinh Văn Dự

2. Họ và tên: Lê Phương Hà

3. Họ và tên: Lê Thu Hà

4. Họ và tên: Trịnh Như Lâm

5. Họ và tên: Vũ Hồng Nhung

6. Họ và tên: Tống Quang Thìn

7. Họ và tên: Đinh Thị Tình

Bài viết khác