Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 6 - Huyện Gia Viễn)

Thứ tư, 19/05/2021

1. Họ và tên: Hoàng Mạnh Hùng

2. Họ và tên: Mai Thị Lan Hương

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

4. Họ và tên: Đỗ Thắng

5. Họ và tên: Nguyễn Văn Việt

Bài viết khác