Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 7 - Huyện Gia Viễn)

Thứ tư, 19/05/2021

1. Họ và tên: Hoàng Văn Dân

2. Họ và tên: Đỗ Văn Hoan

3. Họ và tên: Trịnh Thị Lý

4. Họ và tên: Phạm Văn Sơn

5. Họ và tên: Nguyễn Anh Thắng

Bài viết khác