Chủ nhật, 03/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 8 - Huyện Hoa Lư)

Thứ tư, 19/05/2021

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Cường

2. Họ và tên: Bùi Mai Hoa

3. Họ và tên: Đinh Thị Thu Huyền

4. Họ và tên: Tạ Thị Thu Hương

5. Họ và tên: Đinh Hồng Thái

6. Họ và tên: Trương Thị Thu Thủy

7. Họ và tên: Đinh Công Toản

Bài viết khác