Thứ năm, 07/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 9 - Huyện Yên Mô)

Thứ tư, 19/05/2021

1. Họ và tên: Lê Văn Kiên

2. Họ và tên: Đinh Công Lưu

3. Họ và tên: Nguyễn Cao Sơn

4. Họ và tên: Phạm Thế Vinh

5. Họ và tên: Đinh Thị Hoàng Yến

Bài viết khác