Chủ nhật, 03/12/2023

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 (Gồm thành phố Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư)

Thứ tư, 19/05/2021

1. Họ và tên:Nguyễn Thành Công

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

3. Họ và tên: Nguyễn Đức Hiệp

4. Họ và tên: Mai Khanh

5. Họ và tên: Lã Thị Thanh Tuyền

Bài viết khác