Thứ năm, 07/12/2023

Văn học nghệ thuật Ninh Bình - sau một nhiệm kỳ hoạt động

Thứ năm, 10/09/2020

Nhà thơ, NSNA NGUYỄN ĐĂNG HÀO

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam

Chủ tich Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình

 

Trong nhiệm kỳ qua, Văn học - Nghệ thuật Ninh Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, của các ban xây dựng Đảng; sự phối, kết hợp giữa các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh cùng với sự nỗ lực của văn nghệ sỹ toàn Hội, đến nay Văn học - Nghệ thuật Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước. Đội ngũ văn nghệ sỹ luôn bám sát thực tiễn sáng tác nhiều tác phẩm, phản ánh sinh động, chân thực đời sống xã hội. Các hoạt động quảng bá, giới thiệu đất và người Ninh Bình chuyển biến tích cực. Tạp chí duy trì ổn định và  có bước phát triển mới. Trang Thông tin điện tử bước đầu hoạt động đạt hiệu quả. Các chuyên ngành, chi hội của Hội và các chi hội chuyên ngành Trung ương sinh hoạt tại Hội hoạt động sôi nổi, ngày càng có nhiều văn nghệ sỹ có tác phẩm đạt chất lượng cao. Các giải thưởng khu vực, trong nước và quốc tế tăng đáng kể. Văn học, nghệ thuật Ninh Bình đã dần hình thành phong cách, diện mạo, có nhiều điểm sáng, sắc thái riêng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, con người Ninh Bình, làm nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng phát triển nhanh, bền vững.

Hội Văn học Nghệ thuật gặp mặt Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm 2020         Ảnh: MINH TUYỀN

Trong hoạt động, Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình luôn bám sát và quán triệt, định hướng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định, chính sách của Nhà nước, của tỉnh. Hàng năm, Thường trực Hội bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành triển khai mở các cuộc hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các trại sáng tác, các chuyến đi thâm nhập thực tế cho hội viên ở cả 8 loại hình chuyên ngành. Tập trung ưu tiên sáng tác về đề tài quê hương, nhất là các vùng, miền trong tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tham gia các hoạt động với các Hội chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Mỗi năm, bình quân Hội mở 5 đến 6 trại sáng tác và thực tế sáng tác; 2 đến 3 cuộc triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh. Nội dung phong phú, đa dạng về nhiều thể loại, đề tài trong tỉnh và toàn quốc.

Đến tháng 12 năm 2019, Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình đã có 182 hội viên, trong đó có 78 hội viên trung ương, đến nay đã có 1 giải thưởng Nhà nước về VHNT, 1 NSND, 9 NSUT và 1 Nghệ nhân ưu tú. Hội viên hiện sinh hoạt ở gần 20 chuyên ngành, chi hội. Trong nhiệm kỳ Hội đã kết nạp 47 hội viên mới (năm 2014: 8; 2015: 14; 2016: 9; 2017: 3; năm 2018: 3 và năm 2019: 10). Nhìn chung chất lượng hội viên qua các năm tăng rõ nét. Nhiều hội viên mới được đào tạo cơ bản, tuổi trẻ có sức sáng tạo, triển vọng tốt.

 Đã xuất bản được gần 60 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, phát hành rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Công bố nhiều vở diễn kể cả chuyên nghiệp và không chuyên có chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ chính trị các địa phương, của tỉnh và toàn quốc; hàng ngàn tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, hàng vạn tác phẩm văn, thơ, các bài viết, bài nghiên cứu, lý luận, sưu tầm, các bài giới thiệu,... đăng tải trên các sách, báo, tạp chí địa phương, trung ương, phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, giới thiệu đất và người Ninh Bình đến mọi miền đất nước. Hội viên các chuyên ngành của Hội đã đoạt hàng trăm giải thưởng ở trung ương, quốc tế thuộc nhiều thể loại, nhiều giải thưởng có giá trị cao, trong đó giải thưởng Quốc tế tăng đáng kể. Các tác phẩm của văn nghệ sỹ và hoạt động của Hội đã góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống tinh thần trong nhân dân tỉnh nhà và toàn quốc.

Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình ổn định số trang và định kỳ xuất bản đều 1 tháng 1 số. Tạp chí đã hoạt động đúng theo Luật báo chí xuất bản và tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội, Trong nhiệm kỳ, nhiều số đặc biệt được xuất bản với số lượng phát hành tăng cao để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhất là những số kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt… Tháng 12 năm 2017, Cục  Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi nghiên cứu, xem xét đã chính thức cấp mã số chuẩn Quốc tế  ISSN cho Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình. Trang Thông tin điện tử đi vào hoạt động bước đầu đã có hiệu quả, số lượng bạn đọc truy cập tăng dần theo từng tháng..

Năm 2016, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số  34/KH-UBND về việc phát triển VHNT tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2025, Kế hoạch được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, tiếp tục đưa các hoạt động VHNT tỉnh phát triển lên một bước mới.

Hội đã Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xét và tổ chức thành công lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu 5 năm lần thứ V ( 2011 - 2016 ) bảo đảm chặt chẽ, công bằng, công tâm, dân chủ, khách quan, đúng tiến độ được Trung ương và các tỉnh lân cận đánh giá cao. 82 tác phẩm đạt giải (tăng 24 giải so với Giải thưởng Trương Hán Siêu lần thứ IV). Trong đó có 10 giải A, 16 giải B, 28 giải C và 28 giải Khuyến khích. Căn cứ kết quả đạt giải, UBND tỉnh đã tặng 10 Bằng khen cho các tác giả đạt giải A. Số tiền thưởng lần thứ V cũng tăng đáng kể so với lần thứ IV.

 Trong nhiệm kỳ, 2 lần (năm 2018 và năm 2019) Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Gặp mặt đại biểu văn nghệ nghe Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh báo cáo tình hình hoạt động và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, tiếp tục cho ý kiến chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho văn học nghệ thuật phát triển.

Phối hợp với Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội chuyên ngành trung ương, gắn bó hoạt động hàng năm với 5 vùng Kinh đô Việt Nam xưa và nay; 12 Hội văn học nghệ thuật khu vực miền Bắc tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, thực tế sáng tác, được Trung ương, khu vực, các hội bạn và văn nghệ sỹ trong cả nước đánh giá cao sự phát triển của văn học nghệ thuật Ninh Bình trong nền văn học nghệ thuật cả nước.

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Tại Hội nghị,  Báo cáo của Tỉnh ủy đánh giá cao các hoạt động văn học nghệ thuật của Hội trong thời gian qua, các hoạt động, đạt hiệu quả cao ở nhiều  lĩnh vực, nhiều loại hình. Tại Hội nghị, 7 cá nhân và tập thể Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Nhiều lần Hội Văn học - Nghệ thuật được tỉnh giao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật nổi bật được tổ chức trong Tuần Du lịch Ninh Bình hàng năm. Ảnh trưng bày tại Triển lãm đa dạng về góc nhìn. Bên cạnh các bức ảnh với chủ đề chính là vẻ đẹp khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Quần thể danh thắng Tràng An và mùa vàng Tam Cốc; các tác phẩm tham dự triển lãm cũng phản ánh toàn diện các khía cạnh của du lịch, địa danh lịch sử, văn hóa, con người, lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh của tỉnh Ninh Bình trong hội nhập và phát triển.

Trụ sở cơ quan Văn phòng Hội (nơi mái nhà chung của văn nghệ sỹ) được sửa chữa, nâng cấp. Văn nghệ sỹ đoạt các giải thưởng Khu vực, Quốc gia và Quốc tế đã được tỉnh hỗ trợ theo chính sách khuyến tài, đây là nguồn động viên, thúc đẩy sáng tạo các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật có chất lượng cao.

Thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua 5 năm hoạt động là kết quả lao động không mệt mỏi được kết tinh từ mồ hôi, trí tuệ và công sức của đội ngũ tác giả, đội ngũ đạo diễn, đội ngũ diễn viên toàn Hội. Hi vọng rằng nhiệm kỳ tới thành tích của cá nhân hội viên và toàn hội được nâng lên một tầm cao mới./.

N.Đ.H

Bài viết khác