Thứ hai, 04/12/2023

Mạch sống

Thứ ba, 08/06/2021

TRẦN THƯỢC

Tác phẩm "Mạch sống" - trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2020

Chất liệu: Tổng hợp                                                                       

Tác giả: Trần Thược

(Nguồn TC VNNB 251-5/2021)

Bài viết khác