Thứ năm, 30/11/2023

Báo Văn nghệ kỷ niệm 75 năm ra số báo đầu tiên (1948 - 2023)

Thứ năm, 26/10/2023

Ngày 26-10, tại Hà Nội, Báo Văn nghệ. cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ra số báo đầu tiên (1948-2023).

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỉ niệm. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự lễ kỷ niệm có gần 400 khách mời là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Hội Nhà văn Việt Nam; các nhà văn, bạn viết và các thế hệ người làm báo công tác tại tòa soạn.

Trong Thư chúc mừng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Suốt 75 năm xây dựng và phát triển, kể từ ngày ra số đầu tiên đến nay, làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, vượt qua bao gian khổ, ác liệt của các cuộc chiến tranh và những khó khăn, thách thức của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Báo Văn nghệ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, trưởng thành về mọi mặt, với nhiều ấn phẩm có chất lượng, nhiều cây bút có tên tuổi được bạn đọc quý mến.

Nhà văn Khuất Quang Thụy, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ đọc diên văn kỉ niệm.

Báo Văn nghệ là một trong những địa chỉ tiêu biểu của nền báo chí cách mạng nước nhà luôn luôn đồng hành cùng những chặng đường vẻ vang của Đảng, của dân tộc, góp phần cùng các cơ quan báo chí trong nước hoàn thành tốt trọng trách của báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang, Báo Văn nghệ không chỉ mang những thành tựu sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ đến với nhân dân, mà còn là diễn đàn trao đổi học thuật, đưa đường lối văn nghệ của Đảng đến với các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, đồng thời là cầu nối để giới văn nghệ đóng góp ý kiến, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển văn hóa dân tộc, cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chấn hưng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích của những người làm Báo Văn nghệ. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng bày tỏ tin tưởng và mong rằng: “Dưới ánh sáng của các nghị quyết của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhất định những người làm Báo Văn nghệ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua, đoàn kết, ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ để có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có giá trị cao, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Diễn văn kỷ niệm, nhà văn Khuất Quang Thụy, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ nhấn mạnh, từ khi Tạp chí Văn nghệ - tiếng nói của văn nghệ sĩ kháng chiến, tiền thân của Báo Văn nghệ, ra đời đến nay, các thế hệ những người làm báo cùng đội ngũ cộng tác viên hùng hậu trong và ngoài nước đã đưa tờ báo trở thành một diễn đàn quan trọng của đất nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật, về lý tưởng xã hội và nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Theo nhà văn Khuất Quang Thụy, ngoài việc luôn giữ vững định hướng, tôn chỉ mục đích, Báo Văn nghệ còn có nhiệm vụ tập hợp đội ngũ các văn nghệ sĩ trong cả nước, tuyển chọn và công bố các tác phẩm chất lượng cao, những tác phẩm có xu hướng đổi mới sáng tạo, để hỗ trợ, khích lệ đội ngũ nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa, văn học, nghệ thuật trên con đường tìm tòi sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, Báo Văn nghệ ngày càng đổi mới và phát triển, đã xây dựng báo điện tử và từng bước thực hiện việc chuyển đổi số trong mọi mặt công tác của tòa soạn để đáp ứng nhu cầu của độc giả trong thời kỳ mới. 

Ra mắt giao diện Báo Văn nghệ điện tử và Báo Văn nghệ trẻ điện tử.

Nhân dịp này, Báo Văn nghệ đã ra mắt giao diện Báo Văn nghệ điện tử tại địa chỉ baovannghe.com.vn; baovannghe.vn và ra mắt Báo Văn nghệ trẻ điện tử tại địa chỉ vannghetre.com.vn; vannghetre.vn

Tin và ảnh: Bùi Hằng

Bài viết khác