Thứ sáu, 01/12/2023

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”, “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ 10

Thứ năm, 15/07/2021

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH - UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" tỉnh Ninh Bình lần thứ 10. Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" nhận được 02 hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sĩ Nhân dân" và 04 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Ưu tú".

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”, “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ 10

I. NGHỆ SĨ NHÂN DÂN

1. Ông Nguyễn Văn Thập, NSƯT, Giám đốc Nhà hát Chèo Ninh Bình

2. Ông Lý Thanh Kha, NSƯT, Nguyên Phó giám đốc Nhà hát Chèo Ninh Bình

II. NGHỆ SĨ ƯU TÚ

1. Ông Nguyễn Bá Toản, Diễn viên Nhà hát Chèo Ninh Bình

2. Ông Lê Anh Tú, Diễn viên Nhà hát Chèo Ninh Bình

3. Bà Nguyễn Thị Tuyền, Diễn viên Nhà hát Chèo Ninh Bình

4. Bà Đỗ Thị Lý, Diễn viên Nhà hát Chèo Ninh Bình.

 

Bài viết khác