Thứ hai, 04/12/2023

Hội nghị Ban Chấp hành Hội VHNT Ninh Bình cuối năm 2022

Thứ sáu, 13/01/2023

Ngày 29/12, Ban Chấp hành Hội đã họp phiên thư­ờng kỳ cuối năm. Đánh giá hoạt động văn học nghệ thuật Ninh Bình năm 2022, Hội đã đạt được các kết quả nổi bật:  xuất bản số Tạp chí đặc biệt chào mừng 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; Triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh

Ngày 29/12, Ban Chấp hành Hội đã họp phiên thư­ờng kỳ cuối năm. Đánh giá hoạt động văn học nghệ thuật Ninh Bình năm 2022, Hội đã đạt được các kết quả nổi bật:  xuất bản số Tạp chí đặc biệt chào mừng 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; Triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh Ninh Bình 30 năm đổi mới; xuất bản Tuyển tập Văn học Ninh Bình 30 năm đổi mới, sách có độ dày trên 700 trang khổ 16cm x 24cm. Tổ chức Lễ trao giải VHNT Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình lần thứ 6 (2016 - 2021) với 85 tác giả, đạo diễn, diễn viên đoạt giải ở 10 lĩnh vực chuyên ngành và xuất bản số tạp chí đặc biệt đăng tải các tác phẩm đoạt giải 5 năm của tỉnh. Tổ chức 02 cuộc Hội thảo lớn chào mừng 30 năm Tạp chí VNNB: Phát triển mạng lưới cộng tác viên Tạp chí trên địa bàn tỉnh, Tạp chí VNNB 30 năm xây dựng đổi mới và phát triển, và đăng cai tổ chức cuộc Hội thảo VN8 + 4. Tổ chức 03 chuyến đi thực tế tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và 03 trại sáng tác VHNT cho hội viên tại Vĩnh Phúc, Cúc Phương, Nam Định, công bố Triển lãm Nhiếp ảnh du lịch tháng 4 và Mỹ thuật, Nhiếp ảnh tháng 12, trao giải Cuộc thi truyện ngắn, bút ký và thơ viết về Rừng quốc gia Cúc Phương 60 năm xây dựng và phát triển…

Hội nghị thống nhất ph­ương h­ướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban Chấp hành đã tổ chức xét kết nạp hội viên mới 2022 với 09 hồ sơ, đã xem xét, biểu quyết kết nạp 7 hội viên mới (thuộc các chuyên ngành: Thơ: 02, Âm Nhạc; 03, Nhiếp ảnh: 01 và Nghiên cứu sưu tầm: 01).

Ninh Bình 30 năm đổi mới; xuất bản Tuyển tập Văn học Ninh Bình 30 năm đổi mới, sách có độ dày trên 700 trang khổ 16cm x 24cm. Tổ chức Lễ trao giải VHNT Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình lần thứ 6 (2016 - 2021) với 85 tác giả, đạo diễn, diễn viên đoạt giải ở 10 lĩnh vực chuyên ngành và xuất bản số tạp chí đặc biệt đăng tải các tác phẩm đoạt giải 5 năm của tỉnh. Tổ chức 02 cuộc Hội thảo lớn chào mừng 30 năm Tạp chí VNNB: Phát triển mạng lưới cộng tác viên Tạp chí trên địa bàn tỉnh, Tạp chí VNNB 30 năm xây dựng đổi mới và phát triển, và đăng cai tổ chức cuộc Hội thảo VN8 + 4. Tổ chức 03 chuyến đi thực tế tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và 03 trại sáng tác VHNT cho hội viên tại Vĩnh Phúc, Cúc Phương, Nam Định, công bố Triển lãm Nhiếp ảnh du lịch tháng 4 và Mỹ thuật, Nhiếp ảnh tháng 12, trao giải Cuộc thi truyện ngắn, bút ký và thơ viết về Rừng quốc gia Cúc Phương 60 năm xây dựng và phát triển…

Hội nghị thống nhất ph­ương h­ướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban Chấp hành đã tổ chức xét kết nạp hội viên mới 2022 với 09 hồ sơ, đã xem xét, biểu quyết kết nạp 7 hội viên mới (thuộc các chuyên ngành: Thơ: 02, Âm Nhạc; 03, Nhiếp ảnh: 01 và Nghiên cứu sưu tầm: 01).

(Nguồn: TC VNNB 277-2/2023)

Bài viết khác