Thứ sáu, 01/12/2023

Tác phẩm “Gặp ở Vân Long” của tác giả Nguyễn Đăng Hào đoạt Huy Chương Bạc Cuộc thi ảnh thông tư quốc tế lần thứ 5 “Spring Clicks 2022” tại Montenegro & Serbia.

Thứ hai, 20/06/2022

Cuộc thi ảnh thông tư quốc tế lần thứ 5 với chủ đề “Spring Clicks 2022” do Photo Club Perasto 2 quốc gia cộng hòa Montenegro và cộng hòa Serbia phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2022/336-337-338), PSA, FSS.

Cuộc thi dành cho tất cả các nhiếp ảnh trên thế giới với) 4 chủ đề Ảnh tự do màu (kỹ thuật số màu - FIAP và PSA PID Màu), Ảnh tự do đơn sắc (kỹ thuật số đơn sắc - FIAP và PSA PID Đơn sắc), Thiên nhiên (kỹ thuật số màu / đơn sắc - FIAP và PSA ND Màu / Đơn sắc), Con người (kỹ thuật số màu - FIAP và PSA PID Màu). Mỗi ảnh chỉ được trình bày trong một phần. Hình ảnh đơn sắc không được phép trong phần PIDC. Theo thông báo của Ban tổ chức cuộc thi, Việt Nam có 15 tác phẩm của 04 tác giả giành 21 giải thưởng qua ba salon Perasto, Ca Cak và Mladost chấm chọn.

Ninh Bình có tác giả Nguyễn Đăng Hào xuất sắc giành được 8 giải thưởng cho 5 tác phẩm của cuộc thi: Huy chương Bạc VICTORY và Bằng danh dự MLADOST cho tác phẩm “Gặp ở Vân Long” (thiên nhiên); Huy chương đồng GRADAC cho tác phẩm “Khói thuốc cùng suy tư” (tự do màu); Bằng khen JURY MEMBER và bằng danh dự PSA cho tác phẩm “Cò về Vân Long” (tự do màu); Huy chương Đồng PERASTO và bằng khen JURY MEMBER cho tác phẩm "Nghi lễ cuối cùng” (con người); Bằng danh dự GRADAC salon cho tác phẩm “Bà và cháu” (tự do đơn sắc).

Bên cạnh đó, 3 tác giả của Việt Nam cùng được Ban tổ chức trao những giải sau:  tác giả Vũ Mạnh Cường giành huy chương bạc PERASTO cho tác phẩm “Mùa hè trên ao sen N01” (tự do màu); bằng danh dự VICTORY cho tác phẩm “về nhà No2”(tự do màu), Huy chương bạc GRADAC và bằng danh dự PSA cho tác phẩm “Cuộc sống trên sóng” (tự do màu), Huy chương vàng PERASTO và bằng danh dự GRADAC cho tác phẩm “Cùng nhau” (ảnh đơn sắc), bằng danh dự CHAIRMAN cho tác phẩm “Nuôi con” (thiên nhiên); Tác giả Bạch Ngọc Tư đoạt huy chương vàng FIAP và Huy chương vàng FSS cho tác phẩm “Hội tụ” (thiên nhiên), Huy chương đồng VICTORY cho tác phẩm “Trận bóng” (con người), Bằng danh dự FIAP cho tác phẩm “Mùa cấy” (con người);Tác giả Vũ Hải nhận bằng khen JURY MEMBER cho tác phẩm “Xây dựng bản tái định cư”, Bằng khen JURY MEMBER cho tác phẩm “Nắng sớm trên đồi chè Long Cốc”.

Ngoài ra các tác giả nói trên đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại ba salon của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: https://perasto.club/?pg=3&exhibition=19#main

Dưới đây là một số tác phẩm của tác giả Việt Nam đoạt giải tại cuộc thi

 

Tác phẩm “Gặp ở Vân Long” (thiên nhiên) - tác giả Nguyễn Đăng Hào- Huy chương Bạc VICTORY và Bằng danh dự MLADOST 

Tác phẩm "Cò về Vân Long" - Tác giả Nguyễn Đăng Hào - Bằng khen JURY MEMBER và bằng danh dự PSA

Tác phẩm "Nghi lễ cuối cùng " - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào - Huy chương Đồng PERASTO và bằng khen JURY MEMBER

Tác phẩm "Khói thuốc cùng suy tư"  - Tác giả Nguyễn Đăng Hào - Huy chương đồng GRADAC

Tác phẩm: Cùng nhau - Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Tác phẩm: Nuôi con - Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Tác phẩm: Cuộc sống trên sóng - Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Tác phẩm: Hội tụ - Tác giả: Bạch Ngọc Tư

Tác phẩm: Trận bóng - Tác giả: Bạch Ngọc Tư

Tác phẩm: Xây dựng bản tái định cư - Tác giả: Vũ Hải

Tác phẩm: Nắng sớm trên đồi chè Long Cốc - Tác giả: Vũ Hải

P.V

 

Bài viết khác