Thứ sáu, 01/12/2023

Trưng bày chuyên đề "V.I. Lenin và thời đại” bằng tư liệu ảnh và tranh vẽ, tranh cổ động tại Hà Nội.

Thứ năm, 23/04/2020

Nhằm thiết thực kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lenin (22/4/1870-22/4/2020), ngày 21/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu lưu niệm Lenin (LB Nga) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “V.I. Lenin và thời đại”, giới thiệu đến công chúng hơn 160 tài liệu, tư liệu ảnh tiêu biểu điển hình và gần 30 tranh vẽ, tranh cổ động đặc sắc phản ánh những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Lenin, cùng những đóng góp của ông đối với nước Nga, với cách mạng vô sản thế giới và nhân dân các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam bằng việc tiếp thu và thực hiện chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo và thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tư liệu và tác phẩm tranh ảnh này được lựa chọn từ kho cơ sở của Khu lưu niệm V.I. Lenin và Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

 

Một góc trưng bày Triển lãm                                                                 Nguồn ảnh: Dangcongsan.vn

Vladimir ILyich Lenin (Lê-nin) tên thật là Vladimir ILyich Ulianov, sinh ngày 22/4/1870, mất ngày 21/1/1924. Ông là một nhà lý luận chính trị lỗi lạc, một người theo chủ nghĩa cộng sản, lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Lê-nin trở thành một biểu tượng tư tưởng, gắn liền với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản thế giới. Ông được đánh giá là một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất của thế kỉ XX và là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới. Tư tưởng của V.I. Lênin với tính chất thời đại đã mở ra chân trời mới, soi đường cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; có giá trị trường tồn và vị trí đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới. 

P.V

Bài viết khác