Thứ sáu, 01/12/2023

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Thứ bảy, 19/09/2020

Ngày 15/9/2020, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình , Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Ninh Bình lần thứ ba năm 2021 đã họp phiên toàn thể để xét chọn các cá nhân đủ các điều kiện, tiêu chuẩn trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

Hội đồng đã nghe lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao báo cáo kết quả triển khai kế hoạch xét tặng; tóm tắt những thành tích cá nhân đề nghị xét tặng. Có 2 hồ sơ đều nộp dự xét ở loại hình di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật trình diễn dân gian.

Đồng chí Tống Quang Thìn, VBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng phát biểu kết luận tại cuộc họp - ảnh nguồn Đài PTTH Ninh Bình

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan, Hội đồng cấp tỉnh đã thảo luận, phân tích đánh giá về từng hồ sơ và tiến hành bỏ phiếu.  Cả 2 hồ sơ đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được Hội đồng bỏ phiếu, thống nhất lựa chọn để trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ là: Ông Vũ Xuân Năng (Vũ Văn Năng, Công Năng) tại thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô  với nghệ thuật trình diễn dân gian hát Chèo, Xẩm và sử dụng nhạc cụ dân tộc đàn Nhị, đàn Nguyệt; và ông Vũ Xuân Năng, thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong với nghệ thuật trình diễn dân gian là Hát văn, Chèo, Xẩm và sử dụng Trống. Kết quả: 100% số phiếu đồng ý, nhất trí chọn 02 hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Ninh Bình lần thứ ba năm 2021.

P.V

Bài viết khác