Thứ sáu, 19/07/2024
Cuộc thi quốc tế

​​​​​​​Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế “The 9th Taichung 2020 INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY” tại Đài Loan.

Thứ bảy, 16/05/2020

Cuộc thi ảnh quốc tế “The 9th Taichung 2020 INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY” tại Đài Loan được tổ chức bởi Hội Nhiếp ảnh Đài Trung và được sự bảo trợ của PSA số 109/2020; FIAP số 158/2020; GPU số L00045/2020.

Hạn chót nhận ảnh: 11/06/2020

Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 5 EXHIBITION WONDER năm 2020.

Thứ tư, 13/05/2020

Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 5 EXHIBITION WONDER năm 2020 được sự bảo trợ của PSA số 270/2020; FSS số 40/2020; MoL số 30 -32/20202020; APB số 006/2020.

Hạn nộp ảnh: 30.06.2020