Thứ sáu, 19/07/2024
Thi thư khắc thạch

Trương Hán Siêu với núi Non Nước

Thứ năm, 14/05/2020

ĐẶNG CÔNG NGA

Bảng đối chiếu giữa bia đá và văn bản trong Thơ văn Lý-Trần, Tập II  H.1989, trang 750, về văn bia Dục Thuý sơn Linh tế tháp ký.

Một bia thơ của tác giả người Trung Quốc ca ngợi núi Non Nước và Trương Hán Siêu

Thứ bảy, 18/04/2020

ĐẶNG CÔNG NGA

Trên một tảng đá nằm bên phải lối lên núi Non Nước, theo hướng dưới lên, có một bia ma nhai khắc bài thơ cổ với kích thước bia: cao 50 cm, rộng 80 cm.

Bài thơ Xuân Mậu Thân trên vách núi Dục Thúy lần đầu được dịch thuật và in ấn

Thứ năm, 12/03/2020

TRẦN LÂM BÌNH

Ai đã từng xuôi dòng sông Đáy, khi thuyền đi qua khúc sông dưới chân núi phía Đông Bắc của Dục Thúy sơn, đều có thể nhìn thấy tấm bia khá lớn và khá đẹp đang hiện hữu trên một vách đá bằng phẳng, dựng đứng.