Thứ sáu, 19/07/2024
Thơ*

Nhà thơ Văn Lê

Chủ nhật, 03/05/2020

Văn Lê là cây bút đa tài, ngoài làm thơ ông còn viết văn, viết kịch bản và đạo diễn phim. Đạt nhiều thành tựu. Tác phẩm của ông được giới thiệu và dịch ra một số nước trên thế giới. Ông được phong Nghệ sĩ ưu tú của ngành điện ảnh.

Nhà thơ Lâm Xuân Vi

Thứ hai, 20/04/2020