Thứ hai, 22/07/2024
Quốc tế - quốc gia

Vươn ra biển

Thứ tư, 31/01/2024

Ảnh của TUẤN PHƯƠNG  (Nguồn TCVNNB số 287+288 - 12/2023)
Tác phẩm đạt B Giải thưởng hằng năm của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2023; Giải Ba Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Ninh Bình năm 2023; Trưng bày cuộc thi và triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II năm 2023

Sắc màu mùa đổ nước

Thứ hai, 31/07/2023

Ảnh của BÌNH NGUYÊN
Huy chương Bạc Quốc tế 2023   

Chăn cừu

Thứ tư, 26/07/2023

Ảnh của TUẤN PHƯƠNG
(Giải Khuyễn khích Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2023) 

Bà và hai cháu

Thứ hai, 10/07/2023

Ảnh của BÌNH NGUYÊN
Huy chương Vàng Quốc tế PSA 2023   

Rồng rước nước về

Thứ hai, 12/06/2023

Ảnh của BÌNH NGUYÊN
Huy chương Vàng Quốc tế 2023   

Đồi sương

Thứ hai, 12/06/2023

Ảnh của BÌNH NGUYÊN
Huy chương Vàng Quốc tế 2023   

Chiều yên tĩnh quá

Thứ tư, 05/04/2023

Ảnh của BÌNH NGUYÊN
Huy chương Vàng Quốc tế 2023         

Qua hồ nước

Thứ tư, 05/04/2023

Ảnh của BÌNH NGUYÊN
Huy chương Vàng Quốc tế 2023                                                                                                  

Tuổi thơ

Thứ hai, 03/04/2023

Ảnh của TUẤN PHƯƠNG 
Giải Khuyến Khích Giải thưởng hàng năm của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2022

Mùa cấy vùng cao

Thứ hai, 27/03/2023

Ảnh của BÌNH NGUYÊN
Huy chương Bạc Quốc tế 2023