Thứ ba, 23/07/2024
Văn học Trung đại

Phú Cổ kinh danh thắng một áng văn đặc sắc về cố đô Hoa Lư                        

Thứ năm, 27/04/2023

THANH THẢN

Trải qua hơn nghìn năm lịch sử, kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình) đã có rất nhiều thơ phú ngợi ca, nhưng nổi lên hơn cả, hào sảng hơn cả là bài "Phú Cổ kinh danh thắng" của Vũ Duy Thanh.