Thứ sáu, 19/07/2024
Điêu khắc

Dòng chảy (Tổng hợp)

Thứ ba, 14/11/2023

Tác giả: THANH TÚC
Tác phẩm đạt giải C tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)

Chân dung nhạc sỹ Văn Cao

Thứ sáu, 25/08/2023

Tác giả: THANH TÚC (Nguồn TC VNNB Số 283-8/2023)

Hoa đá (Tổng hợp)

Thứ hai, 10/04/2023

Tượng của  NGUYỄN PHÚ THỌ (Nguồn TCVN số 279/4/2023)

Chân dung

Thứ hai, 10/04/2023

Tượng của  LƯƠNG TRỊNH (Nguồn TCVN số 279/4/2023)

Chân dung (Đá)

Thứ hai, 10/04/2023

Tượng của  LƯƠNG TRỊNH (Nguồn TCVN số 279/4/2023)

Hoa Lư một thời vàng son

Thứ sáu, 01/04/2022

Điêu khắc gỗ của NGUYỄN PHÚ VĂN 

Kiểm soát Covid -19

Thứ năm, 09/12/2021

Điêu khắc gỗ của NGUYỄN THANH TÚC
(Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng, năm 2021)

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân

Thứ ba, 07/09/2021

Tác phẩm của NGUYỄN PHÚ VĂN

Động vật biển

Thứ tư, 01/09/2021

Tác phẩm của KÙ KAO KHẢI

sức sống biên cương

Thứ sáu, 23/10/2020

Điêu khắc của HOÀNG CHINH
(Tác phẩm được Hội Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu tham gia xét giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2019)

Kén no 7

Thứ tư, 22/07/2020

Điêu khắc của họa sĩ TRẦN THƯỢC

Hình ảnh con trâu trong những câu "chuyện quê"

Thứ năm, 16/04/2020

Điêu khắc của họa sĩ KÙ KAO KHẢI

Chân dung nhạc sĩ Văn Cao

Thứ hai, 13/04/2020

Hội viên mới NGUYỄN THANH TÚC