Thứ ba, 23/07/2024

Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

Thứ tư, 10/07/2024

Ngày 21/6/2024, Bộ Chính trị vừa ký ban hành kết luận số 84-KL/TW về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới". Theo đó, Nội dung của Kết luận yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đáp úng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Chỉ thị về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chủ nhật, 30/06/2024

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 14/6/2024 về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ hoạ các nước ASEAN - Lần thứ 4 - Việt Nam 2024

Thứ ba, 28/05/2024

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ hoạ các nước ASEAN - Lần thứ 4 - Việt Nam 2024

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Thứ bảy, 20/01/2024

Ngày 15/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 390-KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025). Trang thông tin điện tử văn nghệ Ninh Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.

Kế hoạch Tổ chức Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023

Thứ sáu, 20/10/2023

Ngày 12 tháng 10 năm 2023 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về việc Tổ chức Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023

 (Xem chi tiết Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 12/10/2023)

Thể lệ Cuộc thi Ảnh đẹp Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023

Thứ năm, 19/10/2023

- Cuộc thi nhằm truyền thông rộng rãi, lưu giữ hình ảnh đẹp về cảnh quan, không gian nông thôn, những khoảnh khắc, hoạt động của con người và thiên nhiên nông thôn góp phần truyền cảm hứng, niềm tin, sự gắn kết cộng đồng và người dân ở nông thôn, lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Thể lệ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025

Thứ sáu, 10/02/2023

Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình trân trọng thông báo thể lệ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2030) của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch theo quyết định số 3864/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022

Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19: “Giai điệu nơi tuyến đầu”

Thứ tư, 01/09/2021

Sáng 17/8, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo trực tuyến giới thiệu Cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Quảng Ninh năm 2021

Thứ tư, 25/08/2021

1. Đối tượng tham dự

- Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

Thông báo gửi tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2021

Thứ tư, 31/03/2021

Thông báo gửi tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2021

Thông báo Triển lãm Mỹ thuật khu vực II ĐBSH năm 2020

Thứ hai, 27/07/2020

Kính gửi các họa sỹ tỉnh Ninh Bình. 
Đề nghị các họa sỹ có tác phẩm được trưng bày trong danh sách kèm theo nộp tác phẩm về Văn phòng Hội trước ngày 7/8/2020. (Liên hệ ĐC Liêm số 0968 109 903)
Xin chân thành cảm ơn!

Thông báo lùi thời gian tổ chức chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III

Thứ bảy, 09/05/2020

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 6/5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Công văn số 1352- CV/BTGTU về việc lùi thời gian tổ chức chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III. Theo đó, lùi thời gian nhận bài dự thi đến hết tháng 8/2020; chấm giải đến tháng 10/2020; tổ chức hội thảo và lễ trao giải cuối năm 2020 sẽ được bắt đầu vào cuối năm 2021. Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. VNNB đăng lại thể lệ cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III":

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 01/05/2020

Đảng Đoàn Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn, sáng tác và quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật hay, đẹp, hấp dẫn, bổ ích, để cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai, 27/04/2020

 Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành công văn số 123-HD/BTGTW ngày 28/2/2020 hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo đó, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương và các hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (trong cả 3 đợt).

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Chủ nhật, 05/04/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020). 

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

Thứ ba, 03/03/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. 

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

Thứ năm, 20/02/2020

Ngày 12/2/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW về “Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020”

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý

Thứ sáu, 03/01/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn báo chí và các tổ chức Hội Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý.