Thứ sáu, 19/07/2024

Thể lệ Cuộc thi Thơ, Văn xuôi "Di sản, văn hóa, đất và người Ninh Bình"

Thực hiện Kế hoạch 185/KH-UBND, ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về “Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là  Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014 – 2024). Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình tổ chức Cuộc thi Thơ, Văn xuôi (Truyện ngắn, Truyện ký, Bút ký văn học) với chủ đề “Di sản, văn hóa, đất và người Ninh Bình”. Ngày 25 tháng 02 năm 2024, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình đã ban hành Thông báo Thể lệ Cuộc thi Thơ, Văn xuôi  với chủ đề "Di sản, văn hóa, đất và người Ninh Bình". Trang thông tin điện tử Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình trân trọng đăng tải nội dung Thể lệ.
Xem thông tin chi tiết tại đây: https://vannghe.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/2024/th%C3%B4ng_b%C3%A1o/cuoc_thi_tho_van_xuoi_0001.pdf