Thứ sáu, 19/07/2024
Giải thưởng Trương Hán Siêu

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯƠNG HÁN SIÊU TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ II (1996-2001)

Thứ hai, 09/10/2023

Ngày 22/12/2002 UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ trao Giải  thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu lần II cho các văn nghệ sĩ đã có những tác phẩm xuất sắc đóng góp cho phong trào văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình trong thời gian 1996-2001.

Trong báo cáo tổng kết về việc xét tặng  giải thưởng của đồng chí Đăng Thanh, Chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình, Phó Chủ tịch Hội động xét giải đã nêu rõ: Sau khi xem xét kết quả bình xét ở từng bộ môn, kết quả thẩm định của các ban giám khảo các Hội chuyên ngành Trung ương… Hội đồng xét giải tỉnh đã phân tích, đánh giá ký lưỡng, thận trọng từng trường hợp  rồi sau đó bỏ phiếu kín . Căn cứ vào lá phiếu của từng thành viên trong hội đồng kết quả bình chọn giải VHNT Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình đã đạt được như sau:

Giải A: 8 công trình, tác phẩm kể cả diễn viên sân khấu.

Giải B: 14

Giải C: 20

Giải KK: 14

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯƠNG HÁN SIÊU TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ I (1992-1996)

Thứ hai, 09/10/2023

Quý I/ 1996 UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ trao Giải  thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu lần I cho các văn nghệ sĩ đã có những tác phẩm xuất sắc đóng góp cho phong trào văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình trong thời gian 1992-1996. Trong báo cáo tổng kết về việc xét tặng  giải thưởng kết quả đạt được như sau:

Giải A : 4 giải

Giải B:  18 giải

Giải C: 9 giải

Giải KK : 7 giải

Tổng cộng có  38 giải cho 7 bộ môn

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯƠNG HÁN SIÊU TỈNH NINH BÌNH

Thứ bảy, 09/09/2023

Để động viên, khuyến khích phong trào sáng tạo văn học nghệ thuật và ghi nhận những đóng góp của anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh Ninh Bình, ngày 9/5/1995 UBND tỉnh  Ninh Bình đã ra quyết định số 655/QĐ- UB lập Giải thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu của tỉnh, giải được xét tặng 5 năm một lần.