Thứ hai, 26/02/2024
Một số tranh cổ động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp (Nhiệm kỳ 2021-2026)